Disclaimer

  • Lichtplan + installatie
  • Gratis parkeren
  • Meer dan 30 jaar ervaring
  • Winkel / showroom
  • Familiebedrijf

Het Lichtpunt behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker van www.hetlichtpunt.com of een ander door ons beheerde website, mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.hetlichtpunt.com, of een ander door ons beheerde website, opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Het Lichtpunt (ook niet via een eigen netwerk).